22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Zapisy i opłaty

    Zapisy do przedszkola trwają do 31 marca każdego roku szkolnego. Istnieje możliwość zapisania dziecka do danej grupy w ciągu roku pod warunkiem istnienia wolnego miejsca.

    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie do dnia 31 marca w sekretariacie przedszkola – Karty zgłoszenia dziecka oraz wpłacenie bezzwrotnego wpisowego*, które wynosi 650 zł (przy zapisie rodzeństwa drugie dziecko otrzymuje 50% zniżki).

    Dzieci rozpoczynające edukację w przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych, które są organizowane zawsze w ostatnich 3 dniach sierpnia (dni robocze) w godz. 10.00 - 12.00. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice lub opiekunowie.

    Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola - plik do pobrania. Wydrukowane i wypełnione zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie przedszkola.

* Wpisowe jest płatne w każdym roku szkolnym poprzedzającym kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

    W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieciątka Jezus” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

•    Wpisowe – 650 zł – płatne do 31 marca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przy zapisie rodzeństwa otrzymuje się 50% zniżki dla drugiego dziecka;

•   W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące opłaty:

Opłaty w przedszkolu:
•    Pakiet Mini - 6.30 – 13.00
czesne - 735,00 zł  + wyżywienie – 10,00 zł/dziennie
•    Pakiet Midi - 6.30 – 16.00
czesne - 840,00 zł + wyżywienie – 12,00 zł/dziennie
•    Pakiet  Maxi  6.30 – 18.00
czesne – 1100,00 zł + wyżywienie – 14,00 zł/dziennie
Opłaty w żłobku:
•    Pakiet  Mini - 6.30 – 13.00
czesne - 850,00 zł + wyżywienie – 10,00 zł/dziennie
•    Pakiet Midi - 6.30 – 16.00
czesne – 950,00 zł + wyżywienie – 12,00 zł/dziennie
•    Pakiet  Maxi  6.30 – 18.00
czesne – 1200,00 zł + wyżywienie – 14,00 zł/dziennie

w miesiącu lipcu opłata:
- dla grupy żłobkowej wynosi 960 zł
- dla grup przedszkolnych wynosi 880 zł.

W miesiącu sierpniu przedszkole funkcjonuje tak, jak w pozostałych miesiącach roku szkolnego i opłaty są adekwatne do wybranego pakietu.

•    Stawka żywieniowa dzienna (5 posiłków) - 14 zł – płatna do 5. dnia każdego miesiąca, w przypadku nieobecności dziecka, od 2. dnia nieobecności, stosowane są odpisy;

•    Opłata za konie – 100 zł – płatna do 5. dnia każdego miesiąca, poza miesiącami zimowymi (grudzień-marzec), w których ze względu na warunki atmosferyczne zajęcia zostają zawieszone;

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:
nr konta:  40 1240 6175 1111 0000 4580 3646
Płatności realizujemy do 5. dnia każdego miesiąca.

Istnieje możliwość negocjacji opłat w szczególnych przypadkach losowych.