22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Zajęcia dodatkowe

 

Język angielski - nauczyciel-metodyk: mgr Swietłana Gorosz

    Nie od dzisiaj wiadomo, że dziecko przyswaja nowy język znacznie szybciej i łatwiej niż dorosły, na co ma wpływ i większa ciekawość świata, i fakt uczenia się jakby instynktownie, bez żadnego wysiłku. Można zauważyć, że u małych dzieci poznawanie obcego języka przebiega tak samo, jak ojczystego, za pomocą obserwacji, słuchania, instynktownego dopasowywania słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Zanim jeszcze dziecko dowie się od rodziców lub innych starszych osób, że nauka jest trudna i męcząca, zdąży wykorzystać naturalne zdolności i opanuje przynajmniej podstawy tego języka, którym zostanie otoczone.

    W przedszkolu „Dzieciątka Jezus” nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i prowadzona jest przez wykwalifikowanego nauczyciela – metodyka z wykorzystaniem takich metod, jak:

* TPR - metoda reagowania całym ciałem;

* komunikacyjna - przygotowuje do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;

* audiolingwalna - powtarzanie przez dzieci zwrotów, słów lub całych zdań oraz nauka wierszyków i piosenek;

* projektów – samodzielna realizacja zadania przygotowanego przez nauczyciela.

    Treści programowe realizowane są w oparciu o ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" E.Skiba, A.Wieczorek, Warszawa 2003 (numer dopuszczenia MEN DKOS-5002-32/3). Przedszkolaki korzystają z podręczników ,,Cookie and friends A/B/Starter Level", ,,Happy House 2" Oxford University Press, ,,Playtime A/B/C" jak również materiały dodatkowe  - CD, CD ROM, plakaty i karty poglądowe.

 

Język włoski - nauczyciel-metodyk: mgr Magdalena Dobosz

    Uważamy, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, uczyć mogą się już nawet 2-latki. Dlatego też zajęcia z języka włoskiego odbywają się u nas trzy razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne - nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.

 

Umuzykalnienie z akompaniamentem - nauczyciel muzyki-sekcja rytmika: mgr Eliza Stawicka

    Dzieci przejawiają wielką potrzebę aktywności muzycznej, dlatego bardzo ważne jest by proces wychowawczy był właściwie zorganizowany i by aktywność i potrzeby dziecka były umiejętnie wykorzystane.

    Na zajęciach umuzykalniających w naszym przedszkolu, nauczycielka dostosowuje program do nauczania i możliwości rozwojowych dzieci w celu optymalnego wykorzystania zdolności muzycznych poszczególnych wychowanków.

 

Jazda konna - „Akademia Kucania”:  Michał Siejek

     Sam kontakt z ciepłem ciała konia wzbudza wiele pozytywnych emocji i stymuluje układ nerwowy. Płynność chodu doskonale uspokaja i wycisza dzieci z dużym temperamentem.

    Dzieci ciche i zamknięte w sobie, nawiązując kontakt ze zwierzakiem otwierają się i ożywiają. Dlatego przebieg zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Przejażdżki na grzbiecie kuca świetnie wyrabiają poczucie równowagi, stabilności, koordynację ruchów i jednocześnie dają poczucie samodzielności i wiary we własne możliwości.

    Podczas jazdy ruch konia powoduje:

 • poprawę oraz kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu,
 • przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach,
 • korygowanie wad postawy i przywrócenie symetrii postawy ciała,
 • normalizację napięcia mięśniowego - stymuluje układ nerwowy,
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wzrost wydolności fizycznej,
 • relaksację,
 • wyciszenie,
 • obniżenie ewentualnej pobudliwości ruchowej.

    Praca ciała konia plus odpowiednie ułożenie ciała dziecka stymuluje układ nerwowy, który warunkuje prawidłowy rozwój psycho-ruchowy.

 

Taniec towarzyski - Instruktor tańca kategorii „S”: Waldemar Wielgosz

      Wiek przedszkolny do najlepszy wiek na rozpoczęcie przygody z tańcem. Dzieci wówczas najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych. Nauka tańca towarzyskiego od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści w przyszłości. Taniec towarzyski zapewnia rozwój na  płaszczyźnie społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Dzieci uczą się i rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia. Wiele badań udokumentowało pozytywne efekty, jakie wywierają na rozwój dziecka lekcje tańca. Możemy podzielić te korzyści na następujące grupy: fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Dzieci, które w bardzo młodym wieku uczęszczały na zajęcia o charakterze tanecznym, muzycznym lub teatralnym:

 • osiągają lepsze wyniki w nauce
 • mają zwiększony zakres uwagi
 • z łatwością rozwiązują nietypowe zadania
 • lepiej się przystosowują
 • zachowują się bardziej racjonalnie. 

    Taniec towarzyski to długoterminowa inwestycja w rozwój osobisty i edukacyjny dziecka. Naszą misją jest zaszczepienie pasji do tańca u wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na to, czy ich celem jest rekreacja, czy taniec sportowy.

    Zajęcia taneczne mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka poprzez:

 • naukę dyscypliny i pracy w grupie
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • naukę etykiety
 • rozwój szacunku do siebie i innych
 • poprawę koordynacji i równowagi
 • promowanie kreatywności i wyrażanie siebie
 • ćwiczenia wspomagające rozwój i wzmocnienie mięśni
 • zabawę i dużą porcję radości, jaką dzieci czerpią z udziału w lekcjach tańca