22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Specjaliści

Paulina Mazurek – logopeda

    Jestem absolwentką kierunku Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz podyplomowych studiów z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam wiele specjalistycznych kursów i szkoleń m.in. szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej, kursy: „Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia”, „Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia” oraz „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”.

    Od lat pracuję jako logopeda szkolny i przedszkolny, od 2005 r. prowadzę własną praktykę logopedyczną – „Oratio” – Zajęcia logopedyczne i reedukacyjne. Pracowałam również jako logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Współpracuję z firmą ALAN Anna Lange prowadzącą wczasy i kolonie terapeutyczne.

 

Agnieszka Mucha - psycholog, pedagog, logopeda, neuroterapeuta EEG Biofeedback, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metodą Tomatisa

    Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, studia magisterskie z pedagogiki,  a także liczne kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, dzięki którym posiadam uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii Metodą Tomatisa, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback. Aktualnie poszerzam swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego, do których obok konferencji i międzynarodowych seminariów należą  studia podyplomowe.

    Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu szeroko rozumianej terapii, zdobytej w pracy z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi takimi jak niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, dysleksja, trudności z uwagą słuchową oraz w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

    Specjalizuję się w prowadzeniu warsztatów artystycznych zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi oraz terapii dzieci w wieku szkolnym, którym towarzyszą problemy edukacyjne, emocjonalne i behawioralne.

    W Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Sentidos prowadzę warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych oraz terapię Metodą Tomatisa, Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback, pedagogiczną i psychologiczną. Ponad to prowadzę warsztaty dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi.