22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Rodzicielstwo bliskości

    Chociaż sam termin rodzicielstwo bliskości został utworzony przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa stosunkowo niedawno, odnosi się do filozofii rodzicielstwa i wychowania znanej i praktykowanej od dawna przez wielu rodziców na całym świecie. Opiera się ona na założeniu, że dziecko tworzy z rodzicami (opiekunami) silną więź emocjonalną mającą wpływ na całe jego przyszłe życie. Wrażliwi i dostępni emocjonalnie rodzice pomagają dziecku zbudować bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu      i emocjonalnemu oraz wpływa na poczucie szczęścia. Zrozumienie potrzeb dziecka jest podstawą rodzicielstwa bliskości. Nie jest to jednak szkodliwe dla dziecka bezstresowe wychowanie, które eliminuje z procesu wychowawczego konsekwentne wytyczanie tak potrzebnych dziecku granic.

    Najważniejszymi osobami dla dziecka są oczywiście rodzice, niemniej ważne są również te relacje, które dziecko nawiązuje z innymi osobami ze swojego otoczenia. Dlatego my - jako osoby, którym powierzają Państwo swoje Dzieci pod opiekę – przykładamy szczególną wagę do codziennych interakcji, a w konsekwencji budowania dobrej relacji z dziećmi. Nasze działania mają na celu adekwatne odpowiadanie na ich potrzeby, a tym samym zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.