22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Ramowy plan dnia w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w Katolickim Niepublicznym
Przedszkolu Językowym ,,Dzieciątka Jezus”


6.30 – 8.00    przychodzenie dzieci do przedszkola,  zabawy dowolne,  praca indywidualna z dziećmi
8.00 – 8.15    zabawy ruchowe,  poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych
8.15 – 8.30    zajęcia porządkowe, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
8.30    śniadanie
9.00 – 10.30    zajęcia wychowawczo – dydaktyczne  prowadzone przez nauczyciela, nauka języków obcych,  zajęcia rozwijające aktywność twórczą dziecka
10.30    drugie śniadanie
10.45 – 12.00    pobyt na świeżym powietrzu, prace indywidualne w grupach, zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczycielki oraz potrzebami dziecka)
11.45    obiad – dzieci młodsze
12.30    obiad – dzieci starsze
12.15 – 15.30    relaks, odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie muzyki, słuchanie baśni, bajek i legend oraz opowiadań inspirowanych przez nauczyciela
15.30 -   podwieczorek
16.00 – 17.15    zajęcia tematyczne, dodatkowe  spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spotkania z rodzicami w ramach ,,Czytankowa”
17.30     drugi podwieczorek
17.45 – 18.00    zabawy spontaniczne,  zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów