22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

PERSONEL I DYREKCJA PRZEDSZKOLA

W przedszkolu katolickim „Dzieciątka Jezus” pracują pedagodzy nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim z powołania. Wszyscy mają odpowiednie, wymagane przez MEN, kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. Swoje zajęcia przygotowują w oparciu o zalecane przez MEN programy edukacyjne – programem wiodącym jest „ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Anny Łady-Grodzickiej i Ewy Bełczewskiej – oraz inne sprawdzone programy nauczania, tj. „Metoda dobrego startu” Marty Bogdanowicz, „Ekologia w przedszkolu” Grażyny Kutyłowskiej czy „Zabawa w teatr” – program autorski dyrektor przedszkola, mgr Janiny Wojcieszko-Kowalskiej.

Oprócz wychowawców kadrę przedszkola tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli-specjalistów. I tak dzieci w przedszkolu są pod stałą opieką metodyka języka angielskiego oraz metodyka i native speakera języka włoskiego, logopedy, psychologa rozwojowego, a także psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 przy ul. Stępińskiej. Nad rozwijaniem zdolności artystycznych i rozwojem ruchowym czuwają nauczyciele prowadzący zajęcia teatralne, taniec, rytmikę, a także gimnastykę korekcyjną czy naukę pływania na basenie. Ponadto co tydzień wszyscy chłopcy uczestniczą w zajęciach z piłki nożnej prowadzonych przez trenera, a w tym samym czasie dziewczynki uczą się podstaw gimnastyki artystycznej z elementami baletu.

Bardzo ważna nie tylko dla poziomu merytorycznego przedszkola, ale przede wszystkim dla jego atmosfery i duchowości jest obecność sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Córek Bożej Opatrzności. Wszystkie siostry są cudzoziemkami i mówią biegle po włosku, dzięki czemu dzieci mają kontakt z językiem włoskim na co dzień przy wszystkich wykonywanych czynnościach. Ponadto siostry prowadzą zajęcia z religii, a ich troskliwa i czuła opieka sprawia, że dzieci czują się w przedszkolu kochane i zadbane i wcale nie chcą z niego wychodzić do domu.