22 558 08 40

ul. Sobieskiego 15, 02-930 Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Grupy przedszkolne

Misie (1,5 roku – 2,5 roku) - nauczyciel: Anna Kwiecińska, siostra Selvi, siostra Febi

    „ Misie” to najmłodsza grupa w przedszkolu. Dzieci dopiero niedawno się poznały, a już  uwielbiają  razem spędzać czas, śpiewać, tańczyć i budować. Bardzo chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych  i plastycznych.

    Sala „ Misiów” jest kolorowa i pełna zabawek. Dzieci bardzo ją lubią i czują się w niej bezpiecznie. Codziennie „ Misie” stają  się coraz bardziej samodzielne, potrafią dzielić się zabawkami   i uczą się pomagać sobie nawzajem. Każdy dzień w przedszkolu przynosi dzieciom mnóstwo radości    i nowe doświadczenia. Małymi kroczkami, stają się aktywnymi odkrywcami świata. Dzieci szybko się zintegrowały, bardzo lubią wspólne zabawy w kącikach zainteresowań oraz na placu zabaw. Nie zapominają także o kształtowaniu czynności samoobsługowych. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Z chęcią uczą się wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy. Edukację Misie łączą z zabawą, przez co  zdobywają nowe wiadomości i umiejętności .

Biedronki (3 latki) - nauczyciel: Ewa Maciejewska, siostra Rossamma

    Grupę tą reprezentują dzieci w wieku 3 lat. Dzieci w tym wieku wymagają szczególnej opieki wychowawczej. Odbierają świat bezkrytycznie i uczą się poprzez naśladownictwo. Staramy się więc dawać dziecku jak najwięcej pozytywnych przykładów i wzorców zachowania. Nasze pociechy potrzebują od nas zaufania i akceptacji w dążeniu do samodzielności.

    Staramy się stwarzać warunki do bycia samodzielnym poprzez dyskretne wspieranie działań dziecka. Do codziennych zajęć pedagogicznych opartych na programie wychowawczym wplatamy codzienne czynności ( samodzielne ubieranie i rozbieranie się, samodzielne jedzenie, trening czystości w łazience i sprzątanie po sobie). Każdego dnia uczymy dobrych nawyków zachowania się , życzliwości, przyjaznego rozwiązywania sporów.

    Najwięcej miejsca w naszej pracy oprócz zajęć dydaktycznych ( słuchanie lub czytanie tekstów literackich i muzycznych, zagadki rozwijające aktywność poznawczą dzieci) zajmują zabawy konstrukcyjne i tematyczne. Podstawową  formą twórczą aktywności w tej grupie są zajęcia muzyczno-ruchowe, dzieci bawią się przy muzyce, poznają dźwięki , grają na wybranych instrumentach, improwizują, próbują śpiewać i tańczyć. Ponadto podczas prac plastycznych takich  jak: wyklejanki, wydzieranki, wyklejanie kuleczek z krepiny, malowanie farbami, kredkami, flamastrami, wylepianie obrazków z plasteliny rozwijana jest sprawność manualna oraz grafomotoryczna.

    „Biedronki”  z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i  spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy. Edukację łączą z zabawą, przez co  zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. 

    Zajęcia są ważnym elementem pracy , ale najważniejsze jest by dziecko czuło się akceptowane i ważne. Każdy dobry sukces, przejaw samodzielności staramy się nagradzać a przez to motywować do dalszych sukcesów.

Motyle (4 latki) - nauczyciel: Paulina Pawlak

    Motyle to grupa czterolatków, które dzięki dobrej zabawie i miłej atmosferze w przedszkolu, rozwijają się prawidłowo. Ich rozwój i wiedza stymulowane są poprzez wszelkie aktywności.

    O 4-latkach mówi się, że są nie do opanowania w każdym rodzaju aktywności. Jest to spowodowane dużą potrzebą ruchu. Dziecko 4-letnie nie potrafi długo skupić się na wykonywanej czynności, dlatego często zmienia rodzaje zajęcia ruchowego. Ważną rolę w uczeniu ruchów odgrywają wzorce kulturowe, których różnice związane są z płcią; chłopcy uzyskują lepsze wyniki w czynnościach wymagających więcej energii i siły, dziewczynki zaś przewyższają chłopców w czynnościach motorycznych (skakanka) oraz precyzji (rysowanie, pisanie). W zakresie motoryki małej dzieci 4-letnie są samodzielne w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu. W rysunkach stosują schematy przedmiotów i człowieka, komponują rysunek o wielu obiektach.

    Dzieci 4-letnie lepiej rozumieją emocje własne i innych osób, zdobywają umiejętności regulowania ekspresji własnych emocji. Potrafią właściwie oceniać przyczyny podstawowych reakcji emocjonalnych, jednak są skłonne zwracać uwagę raczej na czynniki zewnętrzne wywołujące emocje niż wewnętrzne.

    Dla dzieci w wieku przedszkolnym dobra szkoła społecznego uczenia się jest zabawą. Szczególnie ważne są zabawy w role, które pozwalają odkrywać reguły związane z daną rolą. Zabawa dobrze służy zrozumieniu przez dzieci społecznych ról dorosłych - rodzinnych, zawodowych. Przyjmują je zgodnie z płcią.      

    W wieku przedszkolnym dzieci rozumieją niezwykły charakter kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Przyjaciel jest wyróżniany jako partner zabawy, przyjaciele dzielą się zabawkami, do przyjaciela częściej niż do innych kierowane są prośby, pozdrowienia. Przyjaciele częściej przebywają ze sobą, rozmawiają, patrzą na siebie.

    Rozwój moralny jest ściśle związany z rozwojem poznawczym, uczuciowym i społecznym. Wiąże się z poznaniem reguł obowiązujących w grupie społecznej, odróżnianiem dobra od zła oraz doświadczania poczucia winy i wstydu. Od około 4 roku życia dzieci zaczynają odczuwać wewnętrzny hamulec, chociaż nie rozumieją jeszcze podstawy nakazów i zakazów. Istotną rolę w tym względzie odgrywa rozumienie przeżyć innych osób oraz rozwój takich uczuć, jak wstyd i wina.
Motylki uwielbiają śpiewać i tańczyć, są bardzo kreatywne zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i zabaw dowolnych.

Zające (5 latki) - nauczyciel: Natalia Wawrzeniuk

    Starszaki, nasze „Zajączki” to grupa dzieci pięcioletnich. To bardzo ciekawe świata przedszkolaki, zadają mnóstwo pytań i interesują się wszystkim. Ich przygoda z przedszkolem trwa od kilku lat. Przez ten czas dzieci zdobyły ogromną wiedzę o świecie dalekim i bliskim.

    Nauczyły się nie tylko wyraźnie mówić, ale też rozmawiać, prawie jak dorośli. „Zające” z czułością reagują na najmłodsze „Misie”, ale też potrafią uważnie słuchać wierszy, pilnie uczą się słówek włoskich i angielskich, dokładnie i precyzyjnie uczą się pisać litery i cyfry. Bawią się w piratów i policjantów na naszym urokliwym placu zabaw. Potrafią też wspaniale bawić się podczas zajęć w sali gimnastycznej.

    W wolnych chwilach oddają się swobodnej zabawie w dom, biuro, szpital czy stację kosmiczną.

    „Zające” w każdym tygodniu uczą się nowych piosenek, a na zajęciach tanecznych i rytmicznych uwrażliwiają się na sztukę. Potrafią tańczyć podstawowe kroki poleczki, walca angielskiego, cha-chy i poloneza. Wiedzą jak poruszać się chodnikiem i komunikacją miejską w drodze na wycieczki. Zwiedzają wystawy muzealne i z wypiekami na buziach podziwiają widowiska teatralne. Wczuwają się piękną muzykę w filharmonii, poznają różne kultury i odległe zakątki świata na warsztatach w muzeach.

    W czasie licznych uroczystości prezentują swoje uzdolnienia wokalne, recytatorskie i aktorskie.

    „Zające” kochają przedszkole czego dowodem jest to, że nie chcą wracać do domu ;)