(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Rodzicielstwo bliskości

Chociaż sam termin rodzicielstwo bliskości został utworzony przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa stosunkowo niedawno, odnosi się do filozofii rodzicielstwa i wychowania znanej i praktykowanej od dawna przez wielu rodziców na całym świecie. Opiera się ona na założeniu, że dziecko tworzy z rodzicami (opiekunami) silną więź emocjonalną mającą wpływ na całe jego przyszłe życie. Wrażliwi i dostępni emocjonalnie rodzice pomagają dziecku zbudować bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu      i emocjonalnemu oraz wpływa na poczucie szczęścia. Zrozumienie potrzeb dziecka jest podstawą rodzicielstwa bliskości. Nie jest to jednak szkodliwe dla dziecka bezstresowe wychowanie, które eliminuje z procesu wychowawczego konsekwentne wytyczanie tak potrzebnych dziecku granic.

Najważniejszymi osobami dla dziecka są oczywiście rodzice, niemniej ważne są również te relacje, które dziecko nawiązuje z innymi osobami ze swojego otoczenia. Dlatego my - jako osoby, którym powierzają Państwo swoje Dzieci pod opiekę – przykładamy szczególną wagę do codziennych interakcji, a w konsekwencji budowania dobrej relacji z dziećmi. Nasze działania mają na celu adekwatne odpowiadanie na ich potrzeby, a tym samym zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl